Structura Membri Regulament de Organizare si Functionare Contact
12/03/09

Sedinte ale Comisiilor de Specialitate ARA


In perioada 08 - 10 decembrie 2009 vor avea loc la Brasov sedintele urmatoarelor Comisii de Specialitate ARA, organizate cu sprijinul logistic al Comitetului Teritorial Olt-Jiu si al SC Compania de Apa Brasov SA:

1. Sedinta Comisiei Calitate - Mediu, cu urmatoarea ordine de zi:

- Modalitati de centralizare ai indicatorilor de performanta ANRSC.Exemple.
- Cerinte SMC pentru operatorii de apa. Efectuarea tranzitiei de la ISO9001:2000 la ISO 9001:2008.
- Abordarea si controlul proceselor externalizate in cadrul SMC.
- Noi reglementari privind calitatea apelor uzate.

2. Sedinta Comisiei Juridice, cu urmatoarea ordine de zi:

- Regionalizarea serviciilor de apa - canal din Romania.
- Aspecte particulare in derularea contractelor de gestiune a serviciilor de apa si canalizare.
- Contractarea lucrarilor si serviciilor in cadrul programelor de investitii. Aspecte juridice si institutionale.
- Propuneri de modificare a HG 930/2005 privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica.
- Spete specifice.


Directioneaza 2% din impozitul pe venitul anului 2017 catre Asociatia Romana a Apei.
Descarca Formularul 230!
ADEZIUNE
Operatori regionali ai serviciului de alimentare cu apa si canalizare DESCARCA!
Legislatie romana specifica
Noutati

LEGATURI UTILE

www.ara.ro
www.mai.gov.ro