Structura Membri Regulament de Organizare si Functionare Contact
10/02/08

Dezbatere si analiza ISPA


Dezbaterea şi analiza problemelor apărute în derularea programelor cu finanţare europeană în infrastructura de apă şi canalizare, la nivelul operatorilor membri ai Patronatului Apei

Planul Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013 impune cea mai rapidă reducere a discrepanţelor de dezvoltare socială şi economică dintre România şi Statele Membre ale Uniunii Europene.
Planul Operaţional Sectorial pentru Mediu pe perioada 2007-2013 prevede investiţii prioritare pe termen lung la nivelul regional în scopul asigurării utilităţii de apă şi canlizare pentru toţi cetăţenii. În vederea creării Cadrului instituţional adecvat pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate POS Mediu 2007-2013 (cap.Utilităţi de management al apelor. Regionalizarea serviciilor de apa-Cadrul legal) se impune realizarea unei  Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitarăa (ADI) şi crearea Operatorului Regional, condiţii minimale,  necesare în vederea  accesării fondurilor europene.
Cadrul legal naţional a început să creeze premisele pentru operatorii regionali încă din 1997 odată cu impunerea reorganizării regiilor autonome în societăţi pe acţiuni şi cu posibilitatea accesării de fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii prin diferite programe: MUDP, FOPIP, ISPA, SAMTID.
Majoritatea Operatorilor din România, membri ai Patronatului Apei au accesat  programe cu finanţare europeană pentru infrastructura de apă şi canalizare.
Am evidenţiat în tabelul anexat valoarea proiectelor şi problemele apărute în derularea lor.

Descarca TABEL


Directioneaza 2% din impozitul pe venitul anului 2017 catre Asociatia Romana a Apei.
Descarca Formularul 230!
ADEZIUNE
Operatori regionali ai serviciului de alimentare cu apa si canalizare DESCARCA!
Legislatie romana specifica
Noutati

LEGATURI UTILE

www.ara.ro
www.mai.gov.ro