Structura Membri Regulament de Organizare si Functionare Contact

STRUCTURA PATRONATULUI APEI

www.PatronatulApei.roPatronatul Apei este organul de specialitate al Asociaţiei Române a Apei, alcătuit din managerii operatorilor de servicii publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, (membri ARA) şi este condus de un Preşedinte care va deţine pe perioada mandatului său şi funcţia de Prim-vicepreşedinte ARA.
Preşedintele este ales dintre membri Patronatului Apei pe o perioadă de 3 ani şi ratificat de Adunarea Generală a Asociaţiei Române a Apei.
Patronatul Apei îşi alege dintre membrii săi un Consiliu Patronal (C.P.), format din 25 membri şi este condus de un Preşedinte (Preşedintele Patronatului Apei) şi 6 Vicepreşedinţi. Vor fi numiţi, de drept, Vicepreşedinţi ai Consiliului Patronal, Preşedinţii Comitetelor Teritoriale.
Consiliul Patronal îşi numeşte un Secretar Executiv care realizează activitatea curentă.
Preşedintele, Vicepreşedinţii şi Secretarul Executiv al Consiliului Patronal formează Biroul Permanent (B.P.).

În cadrul Patronatului Apei funcţionează urmatoarele comisii de specialitate, care îşi desfăşoară activitatea pe baza propriilor Regulamente de Organizare şi Funcţionare, regulamente aprobate de către Consiliul Patronal:

Comisia Calitate-Mediu
Comisia de Achiziţii Publice
Comisia pentru implementarea Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM)
Comisia Juridică
Comisia Economică
Comisia Comunicare - Relații Clienți
Comisia de Resurse Umane şi Dialog Social
Comisia IT&C

 

Directioneaza 2% din impozitul pe venitul anului 2017 catre Asociatia Romana a Apei.
Descarca Formularul 230!
ADEZIUNE
Operatori regionali ai serviciului de alimentare cu apa si canalizare DESCARCA!
Legislatie romana specifica
Noutati

LEGATURI UTILE

www.ara.ro
www.mai.gov.ro